Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu đen

SKU:KTP1920DEN/35
678,000₫
Màu sắc:
Kích thước:
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu đen
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu đen
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu đen
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu đen
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu đen