Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu hồng

SKU:KTP1920HONG/35
678,000₫
Màu sắc:
Kích thước:
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu hồng
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu hồng
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu hồng
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu hồng
 Giày cao gót 5p chấm bi tinh tế & gót trụ bo viền bạc KTP1920 màu hồng