Giỏ hàng

SN03

Thương hiệu: Kaleea
|
430,000₫

Mã:SN03

Slip on nữ

Chất liệu:Da CN nhập khẩu

Đế cao su khối, tăng chiều cao 3CM

Màu sắc
Kích thước
Hotline hỗ trợ: 088.888.2995
|
Số lượng


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫

Mã:SN03

Slip on nữ

Chất liệu:Da CN nhập khẩu

Đế cao su khối, tăng chiều cao 3CM

####


","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_3a8fbd0e7dfd406ea1855a9335e79dd8.jpg","handle":"sn03","id":1012613691,"images":["https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_3a8fbd0e7dfd406ea1855a9335e79dd8.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/124.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/125.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/131.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/132.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/126.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/130.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/129.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/128.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/127.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy_2fdef84a185d4240b38f466cac17445d.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-1_copy_37a96b7db108474d85825f49245037dc.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-8_copy.jpg"],"options":["Màu sắc","Kích thước"],"price":43000000.0,"price_max":43000000.0,"price_min":43000000.0,"price_varies":false,"tags":["KALEEA"],"template_suffix":null,"title":"SN03","type":"Slip on","url":"/products/sn03","pagetitle":null,"metadescription":"Mã:SN03SliponChất liệu:simili mờ Đế bánh mì","variants":[{"id":1024534336,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"35","option3":"","options":["DEN","35"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 35","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284837,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":12,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-1_copy_37a96b7db108474d85825f49245037dc.jpg","variant_ids":[1024534336,1024534340,1024534344,1024534345,1024534361]}},{"id":1024534340,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"36","option3":"","options":["DEN","36"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 36","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284837,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":12,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-1_copy_37a96b7db108474d85825f49245037dc.jpg","variant_ids":[1024534336,1024534340,1024534344,1024534345,1024534361]}},{"id":1024534344,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"37","option3":"","options":["DEN","37"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 37","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284837,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":12,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-1_copy_37a96b7db108474d85825f49245037dc.jpg","variant_ids":[1024534336,1024534340,1024534344,1024534345,1024534361]}},{"id":1024534345,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"38","option3":"","options":["DEN","38"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 38","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284837,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":12,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-1_copy_37a96b7db108474d85825f49245037dc.jpg","variant_ids":[1024534336,1024534340,1024534344,1024534345,1024534361]}},{"id":1024534361,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"39","option3":"","options":["DEN","39"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 39","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284837,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":12,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-1_copy_37a96b7db108474d85825f49245037dc.jpg","variant_ids":[1024534336,1024534340,1024534344,1024534345,1024534361]}},{"id":1024534366,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"NAU","option2":"35","option3":"","options":["NAU","35"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"NAU / 35","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284838,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_3a8fbd0e7dfd406ea1855a9335e79dd8.jpg","variant_ids":[1024534366,1024534367,1024534368,1024534369,1024534370]}},{"id":1024534367,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"NAU","option2":"36","option3":"","options":["NAU","36"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"NAU / 36","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284838,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_3a8fbd0e7dfd406ea1855a9335e79dd8.jpg","variant_ids":[1024534366,1024534367,1024534368,1024534369,1024534370]}},{"id":1024534368,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"NAU","option2":"37","option3":"","options":["NAU","37"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"NAU / 37","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284838,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_3a8fbd0e7dfd406ea1855a9335e79dd8.jpg","variant_ids":[1024534366,1024534367,1024534368,1024534369,1024534370]}},{"id":1024534369,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"NAU","option2":"38","option3":"","options":["NAU","38"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"NAU / 38","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284838,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_3a8fbd0e7dfd406ea1855a9335e79dd8.jpg","variant_ids":[1024534366,1024534367,1024534368,1024534369,1024534370]}},{"id":1024534370,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"NAU","option2":"39","option3":"","options":["NAU","39"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"NAU / 39","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284838,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_3a8fbd0e7dfd406ea1855a9335e79dd8.jpg","variant_ids":[1024534366,1024534367,1024534368,1024534369,1024534370]}},{"id":1024534396,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"XANH","option2":"35","option3":"","options":["XANH","35"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XANH / 35","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284839,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy_2fdef84a185d4240b38f466cac17445d.jpg","variant_ids":[1024534396,1024534397,1024534398,1024534399,1024534400]}},{"id":1024534397,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"XANH","option2":"36","option3":"","options":["XANH","36"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XANH / 36","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284839,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy_2fdef84a185d4240b38f466cac17445d.jpg","variant_ids":[1024534396,1024534397,1024534398,1024534399,1024534400]}},{"id":1024534398,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"XANH","option2":"37","option3":"","options":["XANH","37"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XANH / 37","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284839,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy_2fdef84a185d4240b38f466cac17445d.jpg","variant_ids":[1024534396,1024534397,1024534398,1024534399,1024534400]}},{"id":1024534399,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"XANH","option2":"38","option3":"","options":["XANH","38"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XANH / 38","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284839,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy_2fdef84a185d4240b38f466cac17445d.jpg","variant_ids":[1024534396,1024534397,1024534398,1024534399,1024534400]}},{"id":1024534400,"barcode":"SN03","available":true,"price":43000000.0,"sku":null,"option1":"XANH","option2":"39","option3":"","options":["XANH","39"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XANH / 39","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074284839,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012613691,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy_2fdef84a185d4240b38f466cac17445d.jpg","variant_ids":[1024534396,1024534397,1024534398,1024534399,1024534400]}}],"vendor":"Kaleea","published_at":"2018-03-06T07:00:00.474Z","created_at":"2018-03-06T07:00:00.489Z","not_allow_promotion":false}, onVariantSelected: selectCallback, enableHistoryState: false }); // Add label if only one product option and it isn't 'Title'. Could be 'Size'. // Hide selectors if we only have 1 variant and its title contains 'Default'. });
Facebook Instagram Youtube Top