Giỏ hàng

SN05

Thương hiệu: Kaleea
|
475,000₫

Mã:SN05

Slip on nữ

Chất liệu:Da CN nhập khẩu

Đế cao su khối, tăng chiều cao 3CM

Màu sắc
Kích thước
Hotline hỗ trợ: 088.888.2995
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫

Mã:SN05

Slip on nữ

Chất liệu:Da CN nhập khẩu

Đế cao su khối, tăng chiều cao 3CM

####

","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-7_copy.jpg","handle":"sn05","id":1012612724,"images":["https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-7_copy.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/149.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/152.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/154.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/158.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/151.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/155.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/153.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/156.jpg","https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_752f3ac9ef104836a1fe4c0b479da543.jpg"],"options":["Màu sắc","Kích thước"],"price":47500000.0,"price_max":47500000.0,"price_min":47500000.0,"price_varies":false,"tags":["KALEEA"],"template_suffix":null,"title":"SN05","type":"Slip on","url":"/products/sn05","pagetitle":null,"metadescription":"Mã:SN05Slip on nữChất lướiĐế bánh mì sọc đỏ trắng","variants":[{"id":1024532139,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"35","option3":"","options":["DEN","35"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 35","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278953,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":7,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy.jpg","variant_ids":[1024532139,1024558254,1024558252,1024558255,1024558259]}},{"id":1024558254,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"36","option3":"","options":["DEN","36"],"inventory_quantity":99,"old_inventory_quantity":99,"title":"DEN / 36","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278953,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":7,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy.jpg","variant_ids":[1024532139,1024558254,1024558252,1024558255,1024558259]}},{"id":1024558252,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"37","option3":"","options":["DEN","37"],"inventory_quantity":99,"old_inventory_quantity":99,"title":"DEN / 37","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278953,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":7,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy.jpg","variant_ids":[1024532139,1024558254,1024558252,1024558255,1024558259]}},{"id":1024558255,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"38","option3":"","options":["DEN","38"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 38","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278953,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":7,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy.jpg","variant_ids":[1024532139,1024558254,1024558252,1024558255,1024558259]}},{"id":1024558259,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"DEN","option2":"39","option3":"","options":["DEN","39"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"DEN / 39","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278953,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":7,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-5_copy.jpg","variant_ids":[1024532139,1024558254,1024558252,1024558255,1024558259]}},{"id":1024558288,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"REU","option2":"35","option3":"","options":["REU","35"],"inventory_quantity":99,"old_inventory_quantity":99,"title":"REU / 35","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278959,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-7_copy.jpg","variant_ids":[1024558288,1024558289,1024558290,1024558291,1024558292]}},{"id":1024558289,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"REU","option2":"36","option3":"","options":["REU","36"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"REU / 36","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278959,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-7_copy.jpg","variant_ids":[1024558288,1024558289,1024558290,1024558291,1024558292]}},{"id":1024558290,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"REU","option2":"37","option3":"","options":["REU","37"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"REU / 37","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278959,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-7_copy.jpg","variant_ids":[1024558288,1024558289,1024558290,1024558291,1024558292]}},{"id":1024558291,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"REU","option2":"38","option3":"","options":["REU","38"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"REU / 38","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278959,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-7_copy.jpg","variant_ids":[1024558288,1024558289,1024558290,1024558291,1024558292]}},{"id":1024558292,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"REU","option2":"39","option3":"","options":["REU","39"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"REU / 39","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074278959,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-7_copy.jpg","variant_ids":[1024558288,1024558289,1024558290,1024558291,1024558292]}},{"id":1024558317,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"XAM","option2":"35","option3":"","options":["XAM","35"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XAM / 35","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074279121,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_752f3ac9ef104836a1fe4c0b479da543.jpg","variant_ids":[1024558317,1024558318,1024558319,1024558320,1024558321]}},{"id":1024558318,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"XAM","option2":"36","option3":"","options":["XAM","36"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XAM / 36","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074279121,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_752f3ac9ef104836a1fe4c0b479da543.jpg","variant_ids":[1024558317,1024558318,1024558319,1024558320,1024558321]}},{"id":1024558319,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"XAM","option2":"37","option3":"","options":["XAM","37"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XAM / 37","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074279121,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_752f3ac9ef104836a1fe4c0b479da543.jpg","variant_ids":[1024558317,1024558318,1024558319,1024558320,1024558321]}},{"id":1024558320,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"XAM","option2":"38","option3":"","options":["XAM","38"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XAM / 38","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074279121,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_752f3ac9ef104836a1fe4c0b479da543.jpg","variant_ids":[1024558317,1024558318,1024558319,1024558320,1024558321]}},{"id":1024558321,"barcode":"SN05","available":true,"price":47500000.0,"sku":null,"option1":"XAM","option2":"39","option3":"","options":["XAM","39"],"inventory_quantity":100,"old_inventory_quantity":100,"title":"XAM / 39","weight":600.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1074279121,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":11,"product_id":1012612724,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000259860/product/untitled-3_copy_752f3ac9ef104836a1fe4c0b479da543.jpg","variant_ids":[1024558317,1024558318,1024558319,1024558320,1024558321]}}],"vendor":"Kaleea","published_at":"2018-03-06T04:52:28.755Z","created_at":"2018-03-06T04:52:28.755Z","not_allow_promotion":false}, onVariantSelected: selectCallback, enableHistoryState: false }); // Add label if only one product option and it isn't 'Title'. Could be 'Size'. // Hide selectors if we only have 1 variant and its title contains 'Default'. });
Facebook Instagram Youtube Top